regulamin 

 

 

 

 postanowienia ogólne 

 

Niniejszy regulamin przedstawia warunki świadczenia usług przez Sklep oraz określa zasady zamawiania zaproszeń i dodatków ślubnych, prezentowanych na stronie internetowej www.loveletter.pl.  

 

Sprzedaż papeterii odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej KLIENTEM, a usługodawcą , zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM. 

 

Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. 

 

Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania zawartych w nim zasad. 

 

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.loveletter.pl w zakładce „REGULAMIN”. 

 

 

 składanie zamówień 

 

Zamówienia składa się za pośrednictwem formularzy zamówień dostępnych na stronie www.loveletter.pl lub składając zapytanie bezpośrednio na adres e-mail: kontakt@loveletter.pl. 

 

Klient wypełniając formularz składa ofertę kupna konkretnego towaru. Mail z przesłanym zamówieniem i jego potwierdzenie przez Sprzedającego nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. 

 

Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Klienta wraz z wpłatą zaliczki na rachunek bankowy podany w Potwierdzeniu Zamówienia. 

 

Po zaksięgowaniu środków na koncie Sprzedającego Klient otrzymuje mailowe potwierdzenie przyjęcia zamówienia. 

 

Termin płatności za zamówione towary wynosi 3 dni. Jedyną akceptowaną formą płatności jest przelew bankowy na rachunek sklepu. 

 

Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po wpłacie i zaksięgowaniu na koncie zaliczki w wysokości 40% ceny całkowitej (projekt gotowy) lub kwoty 200 zł za stworzenie nowego projektu (projekt indywidualny). Dopiero po zaksięgowanej wpłacie Klient otrzyma spersonalizowany projekt zaproszenia (nie ma możliwości wysłania spersonalizowanych projektów zaproszeń i dodatków do akceptacji przed wpłatą zaliczki) 

 

Opłacenie zamówienia jest równoznaczne z uruchomieniem procesu projektowego. W przypadku braku wpłaty pierwszej transzy, zamówienie zostaje anulowane. 

 

Pozostałą część kwoty należnej za zamówiony towar Klient zobowiązuje się wpłać w ciągu 5 dni od momentu zaakceptowania projektu, który zostaje przesłany przez Love Letter drogą elektroniczną na adres Klienta wraz z rachunkiem i danymi do przelewu. W innym przypadku zamówienie zostaje anulowane. 

 

Klient ma prawo odstąpić od umowy. Jednak koszty procesu projektowego, czyli zaliczka za zaproszenia i dodatki oraz kwota za projekt indywidualny nie są zwracane Klientowi. 

 

 

 papeteria ślubna 

 

Poszczególne elementy papeterii mają ustalone ceny za sztukę lub komplet oraz minimalne ilości wymagane do złożenia zamówienia. 

 

Minimalna liczba zamawianych zaproszeń to 30 sztuk (w minimalną liczbę mogą zostać wliczone zaproszenia na sam ślub tzw. zawiadomienia). Przy zamówieniu mniejszej ilości zostanie doliczone 25% kwoty wartości zamówienia.  

 

Ceny zaproszeń podane na Stronie Internetowej odnoszą się do minimalnej ilości zamawianych zaproszeń tj. 30 sztuk. 

 

Love Letter zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i dostosowania cen w zależności od charakteru oraz rodzaju zamówienia. 

 

Zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej mogą różnić się od rzeczywistych realizacji, zarówno w ilości dodatków / zdobień jak i kolorów (poszczególne elementy przedstawione na zdjęciach i projektach mogą nieco odbiegać od rzeczywistych barw). 

 

Dekoracje prezentowane wraz z papeterią ślubną na Stronie Internetowej (ozdoby, znaczki pocztowe, kokardy, kwiaty, motki sznurka itp.) stanowią jedynie elementy dekoracji Love Letter i nie podlegają one sprzedaży w ramach zamówienia. 

 

Love Letter nie wykonuje zleceń na pojedyncze ilości papeterii ślubnej oraz druków próbnych. 

 

Love Letter nie wykonuje „dodruków” pojedynczych sztuk zaproszeń w późniejszym terminie po zrealizowaniu zamówienia, dlatego w zamawianej liczbie należy uwzględnić kilka zapasowych niepersonalizowanych sztuk. 

 

Love Letter nie sprzedaje własnych projektów zaproszeń ślubnych do realizacji we własnym zakresie. 

 

 

 dane do projektu 

 

Klient ma obowiązek przesłania Sprzedającemu wszelkich niezbędnych do przygotowania Projektu informacji , które określił szczegółowo Sprzedający. Dane należy uzupełnić w Formularzu Zamówienia. 

 

Wszystkie dane, które nie zostały przesłane na czas mogą przyczynić się do opóźnienia czasu realizacji zamówienia. 

 

Wszelkie treści do projektów (treść zaproszeń / menu / wierszyków / listy gości itp.) powinny być przesłane w wersji poprawnej, dokładnie sprawdzonej nie zawierającej błędów literowych / interpunkcyjnych / ortograficznych itd. 

 

Love Letter nie ingeruje w przesłane teksty, nie poprawia błędów ortograficznych / stylistycznych / literowych zarówno w imionach jak i nazwiskach gości. Za poprawność tekstów odpowiedzialność ponosi Klient. 

 

Istnieje możliwość wykonania dodatkowej wersji językowej zaproszeń, wyłącznie na podstawie przesłanego przez Klienta tekstu. Love Letter nie wykonuje tłumaczeń. Przetłumaczyć należy wszelkie zawarte w projekcie treści (zaproszenie, opisy do map, treść R.S.V.P., wierszyki itp.) 

 

Przed wysłaniem projektu /-ów do druku Love Letter zobowiązuje się do przesłania Klientowi wizualizacji – elektronicznej wersji projektu /-ów, w celu sprawdzenia poprawności zawartości tekstowej i ostatecznej jego akceptacji. 

 

Po otrzymaniu projektów (w formacie jpg) Klient jest proszony o dokładne sprawdzenie tekstów, dat i wszystkich danych na projekcie.  

 

Po akceptacji projektu nie ma możliwości wprowadzenia do niego zmian. 

 

Love Letter nie bierze odpowiedzialności za błędy, które zostały zauważone po akceptacji i zatwierdzeniu ostatecznej wersji projektu do druku, nie będą one podstawą do reklamacji. 

 

 

projekt graficzny, realizacja i wysyłka 

 

Proces Projektowy następuje po otrzymaniu przez Love Letter kompletnego Formularza Zamówienia oraz zaksięgowania zaliczki.  

 

Termin procesu projektowego liczony jest od kolejnego, pełnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty pierwszej transzy. 

Przy Projekcie Gotowym Love Letter w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania zaliczki wysyła Klientowi drogą elektroniczną projekty papeterii do akceptacji (termin ten nie obejmuje stworzenia projektu mapki i projektu indywidualnego).  

 

Termin przygotowania Projektu Indywidualnego to 7 dni roboczych. 

 

W wypadku niekompletnego Formularza Zamówienia przy zamawianiu zaproszeń (braku danych, niezbędnych informacji), proces projektowy zostaje wydłużony o ilość dni potrzebnych na skompletowanie danych. 

 

W wypadku wprowadzenia modyfikacji graficznych lub dodatkowych zmian w tekście proces projektowy może ulec wydłużeniu. 

 

Opcja ekspresowa jest możliwa wyłącznie dla PROJEKTÓW GOTOWYCH zamieszczonych na stronie Gotowe Wzory.

 

Proces projektowy + realizacja zostaje skrócony do 10 dni roboczych. Wartość zamówienia zwiększona jest w tym wypadku o 25% wartości zamówienia. Rabaty i inne promocje nie obejmują zamówień z ekspresową realizacją. 

 

Projekt Mapy, dostosowany do Projektu Gotowego realizowany jest za dodatkową opłatą - 50zł. Termin przygotowania Projektu Mapy to 7 dni roboczych. 

 

Po akceptacji przez Klienta tekstów i wszelkich zaistniałych zmian oraz wpłaty pozostałej kwoty do zapłaty zaproszenia/ dodatki zostają przekazane do druku. 

 

Proces realizacji od momentu akceptacji projektu oraz zaksięgowania pozostałej kwoty do zapłaty na koncie wynosi od 7-14 dni roboczych. 

 

Czas wysyłki nie jest wliczany do czasu realizacji. 

 

Gotowe zamówienie wysyłane jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. 

 

Koszt przesyłki kurierskiej: 25zł. 

 

Koszty wysyłki ponoszone są przez Klienta. 

 

Nie ma możliwości nadania przesyłki za pobraniem.  

 

Love Letter zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie nadania przesyłki. 

 

Love Letter nie odpowiada za terminowość dostarczenia zamówienia przez firmę kurierską. 

 

Kupujący powinien sprawdzić stan towaru i jego zgodność z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera w jego obecności. Jeżeli zamówiony produkt, po jego odebraniu, okaże się uszkodzony, koniecznie należy sporządzić PROTOKÓŁ SZKODY i obowiązkowo uwzględnić w nim USZKODZENIE OPAKOWANIA ZEWNĘTRZNEGO. Odpowiedni dokument posiada przy sobie kurier. Ważne! Jeden egzemplarz protokołu należy zachować dla siebie, gdyż będzie on niezbędny do uznania zgłoszonej z tytułu uszkodzeń reklamacji. 

 

 

próbki papeterii ślubnej 

 

Istnieje możliwość zamówienia Próbek Papeterii, spośród GOTOWYCH WZORÓW znajdujących się na Stronie Internetowej. 

 

Love Letter oferuje próbki zaproszeń wyłącznie z losowymi danymi, nie ma możliwości zamówienia próbki personalizowanej. 

 

Love Letter nie realizuje indywidualnych próbek. 

 

Klient może zamówić maksymalnie 3 próbki. 

 

Koszt próbek podany jest na Stronie Internetowej w zakładce PRÓBKI . 

 

Próbki wysyłane są Kurierem. Koszt dostawy to 25 zł, które doliczane jest do zamówienia. 

 

 

reklamacje 

 

W wypadku braku akceptacji przygotowanego i przesłanego projektu przez Love Letter, Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia. Rezygnacja z zamówienia wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów Procesu Projektowego (zaliczka). Koszty te nie są zwracane Klientowi.

 

W przypadku, gdy Klient zrezygnuje z zamówienia po zaakceptowaniu projektu i wpłaceniu całości kwoty należnej za zamówienie nie przysługuje mu zwrot kosztów poniesionych za zamówienie.

 

O rezygnacji Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Love Letter. 

 

Love Letter nie przyjmuje zwrotu zamówionej papeterii. Oferowane produkty są personalizowane i wykonywane na specjalne zamówienie, a przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wykonany według specyfikacji konsumenta. 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014 poz. 827 ze zm., prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie obejmuje umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego potrzeb a takie wyłącznie sprzedaje Love Letter. 

 

Ewentualne różnice kolorystyczne występujące pomiędzy wydrukiem a projektem oglądanym na monitorze Klienta nie mogę być przedmiotem reklamacji. Różnice te wynikają z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego lub monitora. 

 

Love Letter zastrzega, że między otrzymaną Próbką Papeterii Ślubnej a zamówionym kompletem Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej, mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne (plus/minus 10% odchylenia kolorystycznego) w wyniku czynników wpływających na technikę druku cyfrowego w danym czasie. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.

 

Poszczególne egzemplarze Papeterii Ślubnej mogą się od siebie nieznacznie różnić ze względu na ręczne wykończenia elementów. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji. 

 

Sprzedający może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy dotyczy ona treści lub formy jakiegokolwiek elementu, który jest zgodny z zaakceptowanym przez Klienta Projektem (np. treść zaproszenia, rodzaj i gramatura papieru). 

 

Reklamacje dotyczące niepoprawności tekstów, wzorów, etc. zostaną uwzględnione jedynie w przypadku, gdy otrzymany towar będzie się różnił od projektu, który uprzednio został zaakceptowany przez Klienta. 

 

Klient może dokonać reklamacji zamówionych produktów w terminie 7 dni od daty doręczenia paczki. 

 

Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki z odesłanymi produktami.

 

Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia i odesłania na adres Sprzedającego reklamowanego towaru w stanie niezmienionym, który jest podstawą reklamacji. Koszty wysyłki reklamowanego towaru ponosi Klient .

 

W wypadku uznania reklamacji, Love Letter zobowiązuje się zwrócić koszty wysyłki poniesione przez Klienta w celu reklamacji towaru, oraz pokryć wszelkie koszty związane z ponownym wydrukiem i przesyłką towaru do Klienta. 

 

 

ochrona danych osobowych 

 

Klient podczas składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 

Dane osobowe Klienta nie będą udostępniane innym podmiotom w celach reklamowych i marketingowych. 

 

 

postanowienia końcowe 

 

Love Letter zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Wszystkie zawartości zamieszczone na Stronie Internetowej ze szczególnym uwzględnieniem projektów indywidualnych są chronione PRAWAMI AUTORSKIMI i stanowią wyłączną własność Love Letter. Wszelkie próby kopiowania, zapożyczenia, odsprzedaży wzorów, zdjęć i projektów jest zabroniona.  

 www.facebook.com/loveletter

 www.instagram.com/loveletter

regulamin

projekt indywidualny

winietki

zawieszki

zaproszenia ślubne

oferta

witaj!

 

Pragnę zachować tradycję pięknych i ręcznie robionych zaproszeń ślubnych. Nie ma nic bardziej wspanialszego niż świadomość, że klient otrzyma wyjątkowe, pięknie przygotowane zaproszenia ślubne, które swoją jakością pokazują z jaką pasją, miłością, wysiłkiem i zaangażowaniem zostały stworzone. Dlatego cieszę się, że tu jesteście i pragniecie obdarzyć mnie zaufaniem w tak ważnym dla Was dniu. Zachęcam do zobaczenia gotowych kolekcji lub stworzenia własnej wymarzonej papeterii ślubnej.

 Agnieszka               

Rzeszów, Polska

+48 502 045 962

kontakt@loveletter.pl